Home » Informatie » Enquête

Enquête

Om (toekomstige) klanten goed van dienst te kunnen zijn, willen we graag weten hoe jullie Hondenschool Kersten ervaren. Hoe tevreden zijn onze klanten? En op welke aspecten kunnen wij de tevredenheid nog verbeteren? Door een tevredenheidsonderzoek uit te voeren hopen wij antwoord te krijgen op deze vragen.

 

Deze enquête bestaat uit 18 vragen. De meeste vragen kun je beantwoorden met een cijfer van 1 t/m 5. Waarbij 5 het beste cijfer is en 1 het slechtste cijfer. Hieronder omschrijven we voor de duidelijkheid waar elk cijfer voor staat.

1= Zeer ontevreden, dit was erg slecht.

2= Ontevreden, er kan nog veel verbeterd worden.

3= Twijfel, dit was niet standvastig. Soms wel goed en soms niet.

4= Tevreden, maar er is nog ruimte voor verbeteringen.

5= Zeer tevreden, niks aan veranderen.

 

Je kunt na sommige vragen je cijfer toe te lichten. Deze feedback helpt ons enorm om eventuele aandachtspunten te verbeteren.
Je kunt ook onderaan bij opmerkingen het een en ander toelichten, dan weten we waar we ons kunnen verbeteren.

 

Je mag de enquête ook anoniem invullen als je dit prettiger vindt.  Vul dan 'anoniem' in bij 'Naam' & 'E-mailadres'.   De antwoorden zullen niet online komen te staan, maar deze worden naar ons gemaild. Wil je ook graag zichtbaar feedback geven? Dit kan bij 'Recensies'.

Succes!