Algemene voorwaarden

Je gaat akkoord met de volgende punten:

Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.

Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij de hondenschool.

Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders cq. de wettige vertegenwoordigers mede te ondertekenen.

Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.


Inschrijven
Cursisten die zich inschrijven, dienen te betalen voor de gehele cursus. Neem bij twijfel eerst contact op met Hondenschool Kersten.
Zodra cursisten zich inschrijven wordt er een plek voor hen gereserveerd in een groep. Vol = vol.

 

Les gemist?
Gemiste lessen kunnen bij hondenschool kersten niet worden ingehaald. 
Al onze groepen zitten eigenlijk altijd vol. Wanneer mensen bij een andere groep, lessen zouden gaan inhalen, betekent dit automatisch dat die groepen overvol raken. Om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen kunnen wij helaas geen inhaalmomenten aanbieden.


Cursus

De cursisten dienen altijd het cursusgeld per bank  te voldoen vóór aanvang van de lessen.
Bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les en kunnen wij extra kosten in rekening brengen wegens extra administratietijd die we hieraan kwijt zijn.

Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
 

Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen (zoals Corona maatregelen) zullen de cursisten een videoles ontvangen ipv de echte les.  
Inhalen is geen optie.  

Als de cursist alle data en de factuur op de mail ontvangen heeft, maar het aantal inschrijvingen voor die groep is lager dan 4 cursisten, dan heeft Hondenschool Kersten het recht om de data van een cursus te wijzigen. De ingeschreven cursisten zullen in overleg bij de volgende groep worden ingepland. In overleg kan de cursist van de cursus afzien. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.Reglement van orde

Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen. Uiterlijk 24 uur van te voren afmelden.


Bij de cursus Behendigheid dienen de cursisten 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor het helpen opbouwen van de toestellen. Tevens dienen de cursisten aan het einde van de les te helpen met afbreken.

Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.

Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.

De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

Als er op of rondom het terrein van de hondenschool een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

Hondenschool Kersten laat géén honden toe bij de theorielessen.

Wanneer is hond agressie vertoont naar andere honden, is het aan de instructeur om in te schatten of het haalbaar is om de cursus te blijven volgen. Wanneer nodig zal zij een muilkorf verplichten tijdens de lessen of besluiten dat een cursus in groepsverband geen optie meer is.


Adviezen

Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de Hondenschool Kersten.
Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van onze Hondenschool.
Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Hondenschool Kersten voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA–verzekering is geboden, zoals onder A.3 genoemd.

 

 

Privelessen 

Wanneer en priveles is ingepland en de cursist is akkoord gegaan met de afgesproken datum en tijd,  kan de privéles uiterlijk 7 dagen voor de afgesproken datum zonder extra kosten verzet worden.

Zeg je na die tijd af wordt er 50 % van de geplande privetraining in rekening gebracht. Voor een nieuwe afspraak betaal je dan de volledige prijs van een priveles.(50 euro exclusief reiskosten buiten Wijchen) 

Zeg je binnen 48 uur voor de priveles af, dan worden de volledige priveles kosten in rekening gebracht.